Kursy urządzeń transportu bliskiego UDT - Obsługa Konserwacja

Krótki opis

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Labor-S organizuje kursy w zakresie Obsługi i Konserwacji  urządzeń transportu bliskiego podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.

Urządzenia transportu bliskiego UTB

suwnice ogólnego przeznaczenia,
suwnice specjalne,
żurawie stacjonarne warsztatowe,
wciągarki i wciągniki,
wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe),
wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane,
układnice magazynowe,
żurawie przenośne (przeładunkowe) HDS,
żurawie samojezdne,
podesty ruchome przejezdne,
dźwigi towarowo – osobowe,
dźwigi budowlane,
żurawie wieżowe,
żurawie szybkomontujące,
dźwigniki,
podesty ruchome załadowcze,
hakowy,
przeciągarki pojazdów szynowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

Absolwent szkolenia otrzymuje

Umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Podstawa prawna:

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunki uczestnictwa w kursie

  • ukończone 18 lat
  • odpowiedni stan zdrowia, umożliwiający pracę na danym stanowisku osoby obsługującej lub konserwującej urządzenie transportu bliskiego, podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego
  • Na zajęcia oraz egzamin należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Dodatkowe informacje

Organizujemy egzaminy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

I wariant
teoria – siedziba Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Labor-S
praktyka – siedziba Przedsiębiorcy

II wariant
teoria i praktyka – siedziba Przedsiębiorcy

 

Cena kursu: zależna od rodzaju kursu oraz liczby uczestników

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w kursie?

  • Pobierz i wypełnij kartę uczestnika
  • Prześlij wypełnioną kartę mailowo biuro@labor-szkolenia.pllub poprzez formularz
  • Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa, skompletuj konieczne dokumenty
  • Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!