ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ DARMOWYCH KURSÓW

 

Darmowe kursy realizowane są w dziedzinach: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz kurs spawania w wybranej podstawowej metodzie (MAG, MIG, TIG, elektryczny lub gazowy)

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów. Oprócz tego istnieje obowiązek opłacenia wpisowego w formie kaucji, która jest zwracana po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie. Sam koszt kształcenia wynosi 0 złotych. Nauka odbywa się w systemie weekendowym – soboty i niedziele, jednak dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze.

 

Programy nauczania są zgodne z podstawą programową dla kwalifikacji „Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” oraz z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Kurs kończy się następującymi egzaminami:

  • Egzamin państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE) po zdaniu którego absolwent otrzymuje Świadectwo OKE i Dyplom OKE (dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym).
  • Egzamin IS po zdaniu, którego absolwent otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książkę spawacza z wpisem dotyczącym uprawnień określonej specjalności

 

Pełne informacje na temat darmowych kursów można znaleźć przechodząc do wybranego kursu w menu.