Kwalifikacja MEC.08/MEC.03 z darmowym kursem spawania

Ślusarz + Spawacz Projekt:

MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi + Kurs spawania w wybranej podstawowej metodzie (MAG, MIG, TIG, elektryczny lub gazowy)

i MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń + Kurs spawania w wybranej podstawowej metodzie (MAG, MIG, TIG, elektryczny lub gazowy).

Termin kursów

Termin 1:

Rozpoczęcie kursu: marzec 2021 Zakończenie kursu: styczeń 2022/wakacje 2022
Egzamin OKE (MEC.08): styczeń 2022 Egzamin IS (spawanie) luty-marzec 2022
*Egzamin OKE (MEC.03): czerwiec 2022
*Egzamin IS (spawanie) wakacje 2022

*Egzamin tyczy się osób, które realizują dodatkowo kwalifikację MEC.03. Jedno uprawnienie spawalnicze realizuje się po zdaniu egzaminu MEC.08, 

   a drugie po zdaniu egzaminu MEC.03

Termin 2:

Rozpoczęcie kursu: wrzesień 2021 Zakończenie kursu: wrzesień 2022
Egzamin OKE (MEC.08): czerwiec 2022 Egzamin IS (spawanie) wrzesień 2022

Organizacja szkolenia

Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowego. Nauka odbywa się w systemie weekendowym (sobota + niedziela). Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze. Programy nauczania zgodne z podstawą programową dla kwalifikacji Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Egzamin państwowy OKE (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) po zdaniu którego absolwent otrzymuje Świadectwo OKE i Dyplom OKE (dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym). Egzamin IS po zdaniu, którego absolwent otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książkę spawacza z wpisem dotyczącym uprawnień określonej specjalności. 

 

Warunki udziału w kształceniu

●Ukończone 18 lat
●Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne
UWAGA! W szkoleniu może wziąć udział zarówno pracujący, bezrobotny jak i uczący się. Dodatkowo przy kwalifikacji MEC.03 konieczne jest posiadanie kwalifikacji MEC.08

Koszt kształcenia i płatności

●Wpisowe 200zł w formie kaucji zwracanej po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie
●Koszt kształcenia i egzaminów na tytuł zawodowy (ślusarza) i IS (spawanie): 0zł
●Ewentualny koszt badań lekarskich.

JESTEM ZAINTERESOWANY! CO MUSZĘ ZROBIĆ?

 • Wypełnij trzy formularze zgłoszeniowe
 • Dołącz ksero świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, ksero zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania zawodu ślusarz i spawacz
 • Wypełnione dokumenty złóż w jednej z naszych placówek (Wadowice, Kraków, inne)
 • Dokonaj wpłaty kaucji (200zł)
 • Czekaj na informację o dokładnej dacie i godzinie spotkania organizacyjnego.

 • wykłady: ul.Zegadłowicza 36 (teren Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach)
 • zajęcia praktyczne ze spawania: ul.Zegadłowicza 36 (teren CKZiU nr 2 w Wadowicach)
 • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin teoretyczny ze ślusarstwa: Mysłowice (organizujemy transport)
 • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin spawanie: ul. Zegadłowicza 36 (teren CKZiU nr 2 w Wadowicach)

 • wykłady: ul.Jabłonowskich 10/12 (Stołówka CUD) Kraków
 • zajęcia praktyczne ze spawania: ul. Balicka 100 Kraków
 • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin teoretyczny ze ślusarstwa: Mysłowice (organizujemy transport)
 • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin spawanie: ul. Balicka 100 Kraków

 • wykłady: Jastrzębie Zdrój/Radlin
 • zajęcia praktyczne ze spawania: CKP ul. Harcerska 12 Jastrzębie Zdrój
 • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin spawanie: CKP ul. Harcerska 12 Jastrzębie Zdrój

 • wykłady: Radlin, ul. Rogozina 55 (Gimnazjum Sportowe)
 • zajęcia praktyczne ze spawania: CKP ul. Harcerska 12 Jastrzębie Zdrój
 • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin spawanie: CKP ul. Harcerska 12 Jastrzębie Zdrój

 • wykłady: Zespół Szkół Nr 2 im. B.Prusa 2 w Miechowie
 • zajęcia praktyczne ze spawania: Zespół Szkół Nr 2 im. B.Prusa 2 w Miechowie (warsztaty szkolne)
 • zajęcia praktyczne ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin praktyczny ze ślusarstwa: Zabrze, ul. Pułaskiego 17
 • egzamin spawanie: Zespół Szkół Nr 2 im. B.Prusa 2 w Miechowie (warsztaty szkolne)