Kurs spawania elektrycznego (MMA), 111 - Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-xx-111. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur elektrodami otulonymi.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Liczba godzin:

 • Część teoretyczna: 23 godz.
 • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne: 138 godz, instruktaż wstępny: 2 godz., w tym egzamin.
 • Razem kurs: 163 godz.

Uzyskane uprawnienia

 • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder’s Qualification Test Certificate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Uprawnienia te są ważne dwa (trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2

Cena kursu:

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w kursie?

 • Pobierz i wypełnij kartę uczestnika
 • Prześlij wypełnioną kartę mailowo biuro@labor-szkolenia.pl lub poprzez formularz
 • Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa, skompletuj konieczne dokumenty
 • Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!