żurawie przenośne (przeładunkowe) HDS - obsługa konserwacja

Nazwa, definicja

Żuraw przenośny (przeładunkowy) to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie leśne służące do załadunku i rozładunku drewna (zalicza się tu również harvester’y i forwarder’y – specjalistyczne maszyny przeznaczone do zrywki lub/i transportu drewna).

Nazwa potoczna: dźwig do drewna, do zrywki (dotyczy harvester’ów i forwarder’ów)

Wszystkie żurawie przenośne (przeładunkowe) podlegają dozorowi technicznemu.

Cel kursu i warunki uczestnictwa

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi i aktualnie obowiązującymi zagadnieniami prawnymi, z budową, zasadą działania i bezpieczną eksploatacją urządzenia. Przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Uczestnik: warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat.

Program szkolenia:

 1. Dozór techniczny.
 2. Wiadomości dotyczące urządzenia.
 3. Urządzenia sterownicze.
 4. Urządzenia zabezpieczające.
 5. Zawiesia
 6. Stateczność urządzenia.
 7. Prąd elektryczny – zagadnienia ogólne.
 8. Hydraulika. 
 9. Konserwacja (dotyczy konserwacji)
 10. BHP przy obsłudze urządzenia.
 11. Zajęcia praktyczne.

Miejsce i realizacja szkolenia:

I wariant
teoria – siedziba Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Labor-S
praktyka – siedziba Przedsiębiorcy

II wariant
teoria i praktyka
 – siedziba Przedsiębiorcy

Organizujemy egzaminy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Cena kursu: 400 zł – rabaty – szczegóły w cenniku