żurawie stacjonarne warsztatowe - obsługa konserwacja

Nazwa, definicja

Żuraw stacjonarny warsztatowy to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy. Kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia, ale może też wynosić nawet pełne 3600. Po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ładunek. Żuraw stacjonarny nie musi posiadać słupa – wysięgnik może być przymocowany np. do ściany lub maszyny.
Nazwa potoczna: żurawik warsztatowy.

Cel kursu i warunki uczestnictwa

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi i aktualnie obowiązującymi zagadnieniami prawnymi, z budową, zasadą działania i bezpieczną eksploatacją urządzenia. Przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Uczestnik: warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat.

Program szkolenia:

  1. Dozór techniczny.
  2. Wiadomości dotyczące urządzenia.
  3. Urządzenia sterownicze.
  4. Urządzenia zabezpieczające.
  5. Zawiesia
  6. Stateczność urządzenia.
  7. Prąd elektryczny – zagadnienia ogólne.
  8. Konserwacja (dotyczy konserwacji)
  9. BHP przy obsłudze urządzenia.
  10. Zajęcia praktyczne.

Miejsce i realizacja szkolenia:

I wariant
teoria – siedziba Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Labor-S
praktyka – siedziba Przedsiębiorcy

II wariant
teoria i praktyka – siedziba Przedsiębiorcy

Organizujemy egzaminy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Cena kursu: 350 zł - rabaty - szczegóły w cenniku