Sekret działania Zespołu Szkół CKU w Radoczy. 15.05.2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy cieszy się wśród młodzieży coraz większym zainteresowaniem. Dawniej wiodącymi branżami były produkcja, przetwórstwo i szeroko pojęte rolnictwo. W dobie różnych zawirowań społecznych, ekonomicznych i politycznych szkoła otworzyła się na zmiany i wyszła naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.  Obecnie posiada bogatą ofertę kierunków kształcenia w ramach funkcjonującego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Kształcenie na poziomie technikum odbywa się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik geodeta, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Branżowa szkoła I stopnia oferuje zawody: kierowca mechanik, kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, natomiast w klasach wielozawodowych  szkoła może kształcić  w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, dekarz, blacharz, magazynier logistyk, rolnik. Wsłuchując się w potrzeby rynku pracy uruchomione zostało Liceum Ogólnokształcące dla kadr pielęgniarskich i ratownictwa medycznego. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Akademią Techniczno- Humanistyczną w Biesku- Białej, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Akademią WSB w Krakowie.

 

Myślenie systemowe

 

Sekret bycia profesjonalnym, uznanym szefem, a także pracownikiem, polega na dokonywaniu ulepszeń z wyprzedzeniem czasu, w stosunku do wymagań stawianych przez rzeczywistość – podkreśla mgr Stanisław Gliwa – dyrektor Zespołu Szkół CKU w Radoczy. Jest coraz lepiej i co warto podkreślić szkoła radzi sobie w ramach posiadanych środków finansowych dzięki działaniom strategicznym. Wielką umiejętnością myślenia systemowego jest spojrzenie na organizację pracy w szkole jak na całość, gdzie każdy element (uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor) wpływa na pozostałe podnosząc prestiż placówki. I nie ma tutaj miejsca na zatrzymywanie się – dodaje dyrektor. Również mgr inż. Józef Jodłowski zwraca uwagę na uważność podczas projektowania pracy: Głównym celem organizacji pracy w szkole powinno być stałe poszukiwanie sposobów odnowy oferty edukacyjnej poprzez nieustanny proces wspólnego z nauczycielami i pracodawcami planowania, oceny działań całej kadry, tworzenia wizji postępowania oraz doskonalenia nauczycieli z myślą o dobru ucznia – wskazuje kierownik warsztatów.

 

Szkoła jest otwarta na współpracę z pracodawcami, przedsiębiorstwami. Oferowane szkolenia czy udział przedsiębiorców w procesie kształcenia stanowią istotny jej walor. Korzyści są nie do przecenienia również z punktu widzenia uczniów. Wiele firm decyduje się na zatrudnienie absolwentów, legitymujących się kilkoma dodatkowymi kwalifikacjami czy ukończonymi kursami.

 

Nie od dziś wiadomo, że pracodawcy niechętnie zatrudniają młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego. Nawet najlepiej przyswojona teoria nie zastąpi bowiem umiejętności praktycznych, a absolwentom, którzy nie mieli szansy bądź nie skorzystali z niej, bardzo często brakuje tychże kwalifikacji. Wielu pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Jednakże dostępne różne formy współpracy otwierają wiele nowych możliwości zarówno dla uczniów już na etapie edukacji czy później absolwentów. Ponadto sprzyjają pracodawcom, którzy kształtując przyszłych pracowników, pomagają sobie i gospodarce. Dzięki temu zajęcia w szkolnych klasach nie są i nie będą oderwane od rzeczywistości, bo uwzględniają postęp techniczny i technologiczny, a także aktualne warunki pracy i oczekiwania rynku. Młodzi ludzie zaczynają doceniać fakt, że fach w ręku może być atutem i zwiększać ich szansę na dobrą pracę. A to już połowa sukcesu. Czy zostanie on osiągnięty, zależy jednak w dużej mierze od tego, jak losem szkolnictwa pokieruje dyrektor i system oświaty.

Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S otwiera nowe możliwości dla uczniów i absolwentów technikum, liceum, klas wielozawodowych i branżowych, którzy mają okazję dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

 

Jakość szkół to nie tylko wyposażenie, projekty unijne, bonusy, które niewątpliwie są wartością dodaną w procesie kształcenia, ale szkołę w główniej mierze stanowi zaangażowana kadra, która jest filarem, podstawą każdej dobrze funkcjonującej placówki oraz operatywna dyrekcja otwarta na zmiany, z uwzględnieniem etyki pracy – wylicza dr inż. Marcin Matyjasik. Jako były nauczyciel przedmiotów technicznych oraz były wicedyrektor podobnej szkoły w powiecie, dostrzegam potencjał w tej placówce. Rozmawiając z uczniami, absolwentami okazuje się, że są zadowoleni, że uczęszczali/uczęszczają do tejże szkoły. Planujemy edukować młodzież w zawodach technicznych, wspierać ich podczas realizacji zajęć edukacyjnych, a także po zakończeniu szkoły, poprzez możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach naukowo-technicznych. W tym momencie oferujemy darmowy kurs ślusarz – spawacz, który stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej Centrów, Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Wadowickiego. Proponujemy również zdobycie na preferencyjnych warunkach uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). W miarę rozwijania współpracy zapewne oferta i możliwości znacznie się powiększą – zachęca przedstawiciel firmy LABOR – S.

 

Umowę partnerską planują podpisać Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Radoczy Pan mgr Stanisław Gliwa oraz  przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S w Wadowicach Pan dr inż. Marcin Matyjasik.