I Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza I nabór 
wniosków  o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

24.02.2020 – 28.02.2020

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy  TUTAJ