„Łap Skilla!” – 22.04.2021

Informujemy, iż iż Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia kolejny projekt „Łap skilla!”, adresowany do osób pracujących w wieku 18 – 24 lata, które potrzebują właściwego ukierunkowania i profesjonalnej pomocy w poruszaniu się po rynku pracy. 
 
Do tych, którzy czują się zmotywowani do zmiany i poprawy swojej sytuacji zawodowej poprzez: podwyższenie kwalifikacji, awans w obecnym miejscu pracy lub zmianę zatrudnienia na korzystniejszą formę i/lub wymiar etatu , ale nie posiadają wystarczających kompetencji bądź kwalifikacji i nie mają wystarczających środków, aby móc je zdobyć. Uczestnikom oferujemy opiekę doradcy zawodowego przez kilkanaście najbliższych miesięcy. 
Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to 19.04.2021r.
 
Film informacyjny o projekcie dostępny jest na stronie YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=cU-5wqXpl9E
 
Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony:  https://lapskilla.pociagdokariery.pl/ 
 
Będzie ona dostępna w momencie naboru.
Więcej informacji o planowanej rekrutacji oraz warunkach i wymaganiach dotyczących uczestnictwa w projekcie „Łap skilla!”znajdziesz w artykule : Wkrótce rekrutacja dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)  https://pociagdokariery.pl/…/1003-wkrotce-rekrutacja…
 
W pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji została zaplanowana na lipiec (dokładna data zostanie podana na stronie pociagdokariery.pl w późniejszym terminie), również dla 500 kandydatów. Decyduje kolejność zgłoszeń.