Kurs spawania gazowego, 311T (rury) - Kurs spawania gazowego rur

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-xx-311. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia dospawania gazowego rur.

Zasady rekrutacji

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub kurs spawania gazowego blach
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Liczba godzin

 • Część teoretyczna 7 godz.
 • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne 98 godz., instruktaż wstępny 2 godz., w tym egzamin.
 • Razem kurs: 107godz.

Uzyskane uprawnienia

 • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder’s Qualification Test Certificate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Uprawnienia te są ważne dwa (trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2

Cena kursu: 1700 -1900 zł

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w kursie?

 • Pobierz i wypełnij kartę uczestnika
 • Prześlij wypełnioną kartę mailowo biuro@labor-szkolenia.pl lub poprzez formularz
 • Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa, skompletuj konieczne dokumenty
 • Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!