Kurs spawania metoda TIG 141 (FM1/FM5/22) - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-141. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG.

Zasady rekrutacji

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Liczba godzin

 • Część teoretyczna 23 godz. (31 godz. przy FM5 lub 22)
 • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne 78godz., instruktaż wstępny 2godz., w tym egzamin
 • Razem kurs: 111godz.dz.

Uzyskane uprawnienia

 • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej (Welder’s Qualification Test Certificate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Uprawnienia te są ważne dwa(trzy) lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie ISO 9606-2

 

Cena kursu:

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w kursie?

 • Pobierz i wypełnij kartę uczestnika
 • Prześlij wypełnioną kartę mailowo biuro@labor-szkolenia.pl lub poprzez formularz
 • Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa, skompletuj konieczne dokumenty
 • Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!